Hoe wordt een vloerverwarming aangebracht?

Als het gaat om de wijze van aanleggen van de vloerverwarming is er in grote lijnen te kiezen uit een drietal mogelijkheden:

Installatie via infrezen

Bij de ‘inslijpmethode’ komen de vloerverwarmingsbuizen in de afwerkvloer te liggen. Deze methode is geschikt als vloerverwarming als bijverwarming, maar ook als vloerverwarming als hoofdverwarming (mits bij oudere woningen de ondervloer geïsoleerd is). Deze methode wordt toegepast als er een afwerkvloer aanwezig is en er geen mogelijkheid of reden is om ‘in de hoogte te werken’.

Nadat het patroon op de vloer is getekend en in groepen verdeeld, worden de sleuven ingeslepen. Dit slijpen gebeurt stofvrij omdat gewerkt wordt met een industriële stofzuiger. Het opgezogen gruis wordt in handelbare zakken buiten gezet zodat dit door de ophaaldienst van de gemeente kan worden opgehaald. Het inslijpen gebeurt met een professionele diamantzaagmachine die door ons is ontwikkeld speciaal om sleuven in afwerkvloeren te maken. Door het gebruik van hoogwaardige diamant – zaagbladen is er bijna 100% garantie dat de sleuven in de afwerkvloer kunnen worden geslepen: of het nu om afwerkvloeren van zand – cement, anhydriet, siergrind, terazzo of iets dergelijks gaat.

Bij twijfel bestaat de mogelijkheid een proeffrees uit te voeren. Het enige wat niet kan is het slijpen in een bestaande tegelvloer. Deze zullen eerst moeten worden verwijderd, waarna de vloer weer geëgaliseerd moet worden. Wanneer de vloer dan weer glad genoeg is, kunnen er sleuven worden geslepen.

Vloerverwarming aanbrengen

Installatie met beugels (bijverwarming)

Bij deze methode worden de buizen op de vloer vastgeboord door middel van kunststof beugels. Na het monteren van de leidingen van de vloerverwarming wordt dan de afwerkvloer (met een tegelvloer) aangebracht. Omdat het in de meeste gevallen de voorkeur verdient de afwerkvloer ‘los’ ofwel ‘zwevend’ te leggen, wordt deze techniek wordt tegenwoordig nauwelijks meer toegepast. Bij een ‘losse’ of ‘zwevende’ vloer wordt de afwerkvloer losgekoppeld van de constructievloer; hierdoor kan de afwerkvloer onafhankelijk van de constructievloer uitzetten en krimpen.

Installatie op krimpnetten (hoofd- of bijverwarming)

Hierbij wordt de constructievloer eerst voorzien van een kunststof folie om een zogenaamde ‘losse’ of ‘zwevende’ vloeropbouw te realiseren. Daarna worden over de hele vloer gegalvaniseerde krimpnetten aangebracht. Na het indelen van de groepen worden de vloerverwarmingsbuizen aan de krimpnetten vastgemaakt.

Op het gemonteerde buizenpatroon wordt vervolgens een afwerkvloer aangebracht, ofwel de natuursteen vloer of keramische tegels worden direct in de zand cement mortel gelegd. Langs de wanden dient dan een zogenaamde randisolatie te worden aangebracht zodat de vloer de ruimte heeft of uit te zetten. Deze ‘krimpnetten – methode’ kan worden toegepast als de afwerkvloer nog moet worden aangebracht of als er voldoende ruimte in de hoogte is (denk dan aan de drempels, de onderkant van de deuren, de onderste traptrede!) op een aanwezige, bestaande afwerkvloer. Uiteraard moet de onderliggende constructievloer het extra gewicht kunnen ‘dragen’.

schema_vloerverwarming_05Standaard wordt de slangen bij hoofdverwarming ‘hart – op – hart’ 10 cm gelegd. Met hart – op – hart (h.o.h.) wordt de tussenafstand bedoeld tussen de twee middelpunten van twee naast elkaar liggende buizen. Bij nieuwbouw en/of bij geïsoleerde woningen is het tevens mogelijk om de buizen h.o.h. 15 cm te liggen. Hierbij wordt voldaan aan de eisen van een standaard hoofdverwarming. Overigens is onze ervaring dat in de meeste gevallen een bijverwarming uiteindelijk als hoofdverwarming functioneert, mits de vloerverwarming dag en nacht ingeschakeld blijft.