Wat zijn de voordelen van vloerverwarming?

Tegenwoordig gebeurt het zelden of nooit meer dat een stenen vloer wordt gelegd zonder vloerverwarming. En dat is ook niet zo verwonderlijk wanneer we bedenken dat vloerverwarming een aantal voordelen in zich verenigd.

Het bespaart energie

Vloerverwarming springt bijzonder zuinig om met energie. Omdat de grote behaaglijkheid en de gelijkmatige temperatuursverdeling van de vloerverwarming de temperatuur 1 á 2 graden C lager kan worden ingesteld dan bij andere verwarmingssystemen ontstaat een voorsprong op het energieverbruik van vloerverwarming, ofwel een besparing op de energiekosten. In een ruimte die door vloerverwarming wordt verwarmd, wordt 19 á 20 graden C als behaaglijk ervaren. Dit in tegenstelling tot verwarmen door radiatoren: pas bij 21 á 22 graden wordt een ruimte dan als behaaglijk ervaren. Deze lagere temperatuur betekent al snel een besparing van 10 á 20% op de energierekening. Per graad lagere luchttemperatuur wordt ca. 6% energie bespaard.

Nog iets: HR – ketels (wie heeft ze inmiddels niet?) halen hun beoogde hoge rendement alleen als de aanvoertemperatuur van de verwarming niet boven een temperatuur komt van ca. 55o C. Iets dergelijks geldt voor warmtepompen, zonneboilers en andere alternatieve warmte opwekkers: deze zijn eigenlijk niet toe te passen als de aanvoertemperatuur hoger ligt dan 55o C; althans: het gunstige effect van de energiebesparing (juist het doel waarvoor ze toegepast worden) wordt goeddeels teniet gedaan als de aanvoertemperatuur te hoog wordt.

Vloerverwarming

Het verhoogt comfort

Vloerverwarming werkt door het principe van stralingswarmteoverdracht wat een aangename ervaring met zich mee brengt. Denkt u maar aan het zonnetje in het vroege voorjaar; ondanks dat de luchttemperatuur laag kan zijn, voelt u zich toch behaaglijk als de zon u beschijnt. Een ander comfortverhogende effect is dat het zogenaamde koude – voeten – probleem opgelost is wanneer voor vloerverwarming wordt gekozen. Ook dit is een reden dat de ruimtetemperatuur wat lager kan zijn: warme voeten leveren al snel een behaaglijk gevoel over het hele lichaam; koude voeten daarentegen doen mensen rillen; al is de ruimtetemperatuur wat hoger.

Het is hygiënisch en gezond

Door een gelijkmatige temperatuur wordt luchtcirculatie voorkomen. De luchtvochtigheid ligt door een lagere temperatuur ca. 12% hoger dan bij radiatorenverwarming. Eén van de redenen dat vloerverwarming door bijvoorbeeld Cara – patiënten als positief wordt ervaren.

Het geeft vrijheid van interieurkeuze

Door het ontbreken van radiatoren ontstaat alle vrijheid bij het inrichten van het interieur. Denkt u maar aan lamellen of gordijnen tot op de grond; zonder dat het uitzicht ‘bedorven’ wordt door radiatoren.

Het is de enige mogelijkheid bij ‘te koud’ water.

Steeds vaker worden wijken gebouwd waar word gewerkt met een zogenaamde ‘stadsverwarming’. Door de burgerlijke gemeente wordt dan elk huis voorzien van een aansluiting op warm water wat elders verwarmd wordt. Dat wil dus ook zeggen dat geen verwarmingsinstallatie in huis meer aanwezig is. De warmte die de verwarmingsinstallatie in dit geval genereert is in de meeste gevallen niet warmer dan 55℃. Deze temperatuur is te laag om gebouwen door middel van radiatoren te verwarmen. Er blijft daarom niets anders over dan te verwarmen door middel van vloerverwarming. Om dan de beoogde energiebesparing alweer niet te niet te doen ligt het voor de hand te kiezen voor een stenen vloer c.q. steen vloerafwerking. Omdat het in de lijn der verwachtingen ligt dat dit soort installaties in de toekomst meer en meer zal worden toegepast (tenslotte zijn het milieu en energiebesparing hot items) zal ook vloerverwarming de toekomst hebben.

Zijn er nadelen van vloerverwarming?

U zult denken: heeft vloerverwarming dan geen nadelen? Wat ons betreft niet. Hooguit is het zo dat er beperkingen zijn van technische aard. Dan denken we bijvoorbeeld aan het ontbreken van bouwhoogte zodat er geen ruimte beschikbaar is om deze vorm van verwarming aan te brengen. Hoewel we ons dan haasten te zeggen dat dit in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt. En we moeten natuurlijk aangeven dat de vloerverwarming met beleid moet worden gebruikt. Wanneer een tegelvloer te snel wordt warm gestookt is er een risico op scheurvorming omdat (alleen) tijdens de opwarmperiode warme en koude zones in de vloer aanwezig zijn. Wanneer de temperatuur van deze zones te veel uit elkaar ligt (wat voor kan komen als er te snel wordt opgewarmd), kan een zodanig grote spanning worden opgebouwd dat de tegelvloer daardoor scheurt. Wanneer wordt gewerkt volgens het advies wat wij bij de levering van de vloerverwarming verstrekken is dit uitgesloten. U kunt ons stookadvies als PDF – file downloaden.