Welke soorten vloerverwarming zijn er?

Hoofdverwarming en bijverwarming

Door de voortschrijdende techniek is er haast geen situatie meer denkbaar waar vloerverwarming om technische redenen niet zou kunnen worden toegepast. Vloerverwarming kan worden toegepast als hoofdverwarming en als bijverwarming.

Bijverwarming

Dit is een systeem waarmee net de kou van de stenen vloer wordt gehaald. Echter is het vermogen van de verwarming onvoldoende voor het volledig verwarmen van de ruimte. Er zal dus een aanvullende verwarming moeten worden opgenomen; in de vorm van radiatoren of anderszins.

Hoofdverwarming

Bij hoofdverwarming wordt alle warmte ‘gemaakt’ door de vloerverwarming; radiatoren zijn daardoor overbodig geworden.

Twee systemen: Verwarmen door middel van water of elektriciteit

Bij het toepassen van vloerverwarming kan er worden gekozen uit twee systemen: verwarming door middel van water of verwarming door middel van elektriciteit.

Verwarmen door middel van water

Bij dit systeem wordt de vloer voorzien van kunststof leidingen waar water door stroomt. De slangen worden aangesloten op een zogenaamde regel- of verdeelunit. Deze unit fungeert als ‘tussenstation’ tussen de vloerverwarming en het centrale verwarmingssysteem. Op de unit is een pomp aanwezig die zorgt voor circulatie van het water in het vloerverwarmingssysteem. Verder zit er een thermostaatkraan op die voorkomt dat water van een te hoge temperatuur in het systeem (en dus in de vloer) stroomt. Deze unit mengt (afhankelijk van de stand van de thermostaatkraan) warm water met kouder retourwater (uit het vloerverwarmingssysteem) zodat zowel de stenen vloer als de vloerverwarming op temperatuur blijft.

Verwarmen door middel van elektriciteit

Hier wordt de warmte verzorgt door het aanbrengen van elektriciteitdraden vlak onder de vloertegels. Omdat dit systeem wat ons betreft alleen aantrekkelijk is wanneer een snelle opwarmtijd nodig is in combinatie met een niet al te langdurige periode van verwarmen (bijvoorbeeld slechts één uur per dag in een badkamer) wordt in het bestek van deze website hier niet verder op in gegaan. Wanneer u hierover toch vragen heeft bent u uiteraard van harte welkom deze te stellen.